Park Przy Szkole

Inicjatywa mieszkańców Zielonej Białołęki.

Celem jest przekonanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściciela ostatniej państwowej działki w tej okolicy, do bezpłatnego przekazania gruntu samorządowi.

Chcemy aby ten teren służył wszystkim mieszkańcom, żeby było tutaj miejsce do wypoczynku i aktywności fizycznej.

Nie chcemy aby powstało tutaj kolejne betonowe osiedle zamknięte płotem.


[15/03/2018]
Informacyjnie:
Spotkanie, na którym przekażemy Petycję, zostało przełożone na wtorek, 20.03.2018 r. z uwagi na zmianę planów po stronie KOWR.
[SeGu]


[11/03/2018]
Co dalej...?

Petycję wraz z pracami plastycznymi dzieci z SP 356 przekażemy do KOWR w najbliższy piątek, 16.03.2018 roku.
Zgodnie z Ustawą z dn. 11 lipca 2014 o petycjach, adresat (w tym przypadku KOWR) powinien:
  1) zamieścić niezwłocznie na swojej stronie internetowej treść petycję wraz z datą wpłynięcia (art. 8, ust. 1 Ustawy),
  2) rozpatrzyć petycję bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (art. 10, ust.1).
Dziękujemy za głosy poparcia!

O dalszych krokach/decyzjach będziemy Was informować...
[SeGu]


[27/02/2018]
Zapraszamy do obejrzenia materiału i wywiadu w dzisiejszym wydaniu Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego.
Materiał o naszej akcji zaczyna się od 11min 30s, wywiad natomiast od 20min 25 sek.
Link od materiału tutaj
[SeGu]

[25/02/2018]

Cele na jakie agencje rządowe mogą przekazywać grunty samorządom…

Precyzuje to Ustawa z dn. 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wśród celów na jakie KOWR może nieodpłatnie przekazać nieruchomości samorządom wymienione są zadania w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej (Roz. 5 Art. 24 ust. 5, pkt. 1c).
Basen wraz z terenem rekreacyjnym z całą pewnością wpisuje się w ten cel.
Jeżeli zaś chodzi o sam park, to mógłby on powstać na pozostałych 40% działki, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego muszą pozostać terenem biologicznie czynnym.

Analizując kwestię przekazywania gruntów samorządom, nie można pominąć Ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która w Art. 52 ust. 2 pkt. 2 daje KZN większe (niż KOWR) spektrum celów na jakie moga zostac przekazane państwowe nieruchomości. Oprócz edukacji i kultury, Ustawa wymienia bowiem „zdrowie i sport oraz tereny zieleni publicznej – wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

Czy Ustawodawca w Ustawie o KZN chciał wyjść naprzeciw nowym potrzebom i wyzwaniom stojącym przed samorządami i uznał za niezbędne rozszerzenie dotychczasowego zakresu działań na jakie agencje rządowe mogą nieodpłatnie przekazywać nieruchomości państwowe?
Czy nie jest to nakierowanie lokalnych władz do szerszego pojmowania potrzeb społecznych, niż tylko przez pryzmat inwestycji infrastrukturalnych, lecz także poprzez tworzenie nowych terenów zielonych, które oprócz tego, że przyczyniają się do poprawy jakości powietrza stanowiąc naturalny filtr antysmogowy, to pełnią przede wszystkim ważną funkcję społeczną, tworząc miejsca do wypoczynku i integracji mieszkańców?
[SeGu]


[24/02/2018]
W dzisiejszym dodatku Stołecznym do Gazety Wyborczej ukazał się artykuł na temat naszej akcji - zapraszamy do lektury.
Link tutaj
Cieszy nas zainteresowanie mediami i nagłośnienie tej sprawy za co Dziękujemy! :)
Do tej pory napisali o nas:
iBiałołęka
TuStolica
RazemDlaBiałołęki
Fakt
[SeGu]